Økonomisjef

JobLearn er en ledende aktør innen kursvirksomhet og formidling av kvalifisert arbeidskraft. Gjennom bred kompetanse og solid kunnskap om arbeidsmarkedet har vi siden 2003 hjulpet over 100.000 mennesker på vei mot jobb. Vi tilbyr skreddersydde tjenester for private og offentlige virksomheter.

 

Vårt mål er å være en foretrukket partner for alle som vil komme i jobb, bytte jobb eller bemanne sin bedrift gjennom skreddersydd rekruttering. JobLearn eies av Intendia Group Norge AS som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning- og kursvirksomhet.

 

 

Arbeidsbeskrivelse

 

Som økonomisjef vil du ha ansvaret for JobLearns økonomifunksjon, inngå i selskapets ledergruppe og rapportere direkte til administrerende direktør. Bokføring og skattehåndtering er outsourcet til selskapets morselskap så arbeidsoppgavene er fokusert mot økonomistyring.

 

Systemene som hovedsakelig benyttes er Visma Global samt Excel.

 

 

Arbeidsoppgaver

 

 • Ansvarlig for budsjetter, prognoser, økonomisk rapportering og likviditetsstyring
 • Levere beslutningsrelevant informasjon og analyser til drift, ledelse, kombinert med løsningsforslag og ideer til videre utvikling
 • Arbeide proaktivt for å nå selskapets økonomiske mål
 • Ansvarlig for gjennomføring av obligatoriske ”business reviews” med avdelingsledere, analysere og rapportere resultatene, samt foreslå tiltak
 • Kontinuerlig identifisere mulige effektiviseringer og gjennomføre disse
 • Ta aktiv del i anbudsarbeidet og være ansvarlig for kalkyler og prissetting ifbm anbudskonkurranser
 • Overvåke omverden og konkurrenter og utføre konkurrentanalyser
 • Utvikling og optimalisering av økonomistyringen i selskapet
 • Rapportere og presentere økonomispørsmål på styremøter
 • Sikre god intern kontroll
 • Ansvar for rapportering til morselskap
 • Ansvarlig for kontraktsoppfølging
 • Opplæring, informasjon og sparring til ledere ifm med budsjettering, ressursforvalting og kontrollrutiner
 • Ansvarlig for selskapets formaliahåndtering, for eksempel styreregister og registreringer i Brønneøysundregisterene

 

 

Utdanning og erfaring

 

 • Minimum 3-årig høyere økonomisk utdannelse
 • Minimum 3 -5 års relevant erfaring fra tilsvarende stilling – å tenke økonomi i forretningsdriften og være kommersielt orientert
 • Erfaring fra offentlige anbudsprosesser er en fordel
 • Excel-kunnskaper på høyt nivå
 • Erfaring med oppbygning av budsjett og forecast-modeller
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er et krav

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Ansvarlig, proaktiv og selvgående
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytisk og resultatorientert
 • Utpreget forretningsforståelse

 

 

Øvrig

 • Reiser i Norge forekommer
 • Gode muligheter for utvikling og økt ansvar
 • Konkurransedyktige betingelser

 

 

Søknadsfrist 2.april - kandidater vurderes fortløpende.

 

Har du spørsmål kan du kontakte våre rekrutteringsrådgivere i Experis Finance:

Marit Hjetland, marit.hjetland@no.experis.com

Karit Wiig, karit.wiig@no.experis.com

 

Stillingsinformasjon

Kunde: JOBLEARN AS
Antall stillinger: 1
Industri: Finance
Fagfelt: Økonomi / Regnskap / Lønn
Underkategori: Business Control, Økonomi/Regnskap/Lønn, Økonomikonsulent, Økonomisjef
Stillingstype: Fast, Fulltid
Arbeidssted: Oslo
Rolle: Rådgiver, Fagperson

Søk på stillingen

Publisert: 12.03.2018
Søknadsfrist: 02.04.2018
Ref. nr.: 1025083
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Marit Sæterli Hjetland
Marit.Hjetland@no.experis.com

Karit Wiig
Karit.Wiig@no.experis.com