Økonomiansvarlig

 

Pir II (etablert 1994) er et prisbelønnet arkitektfirma med allsidig praksis innen arkitektur, byplanlegging, samferdsel, landskap og interiør.

 

Pir II er kjent for nytenkning og høy kvalitet. Pir II strekker seg langt for å skape prosjekter med god, leken og bærekraftig arkitektur. Pir II består i dag av to sidestilte firma i Trondheim og Oslo.

Kontoret i Trondheim holder til på Solsiden og har for tiden 24 ansatte.

 

 

Vi søker deg som er analytisk, løsningsorientert og initiativrik. Du har et helhetlig blikk og evner å gjøre kritiske vurderinger av eget arbeid.

 

Dette er en selvstendig rolle i en veletablert virksomhet med solid kompetanse innen arkitektur, arealplanlegging, prosjektledelse, landskapsarkitektur og interiørarkitektur.

 

Stillingen som Økonomiansvarlig har tre fokusområder: økonomistyring (50%), prosjektstyring (35%) og administrasjon (15%).

 

Innen disse områdene vil ditt ansvar være:

Økonomistyring:

 • Oppfølging og kontakt med regnskapsbyrå og kontroll/oppfølging av regnskap
 • Fakturakontroll og bilagsbehandling
 • Kontroll timeføring og fakturagrunnlag
 • Fakturering og oppfølging av kundefordringer
 • Økonomirapportering til ledelse og styret
 • Budsjettering, økonomiske analyser og vurderinger
 • Likviditetsstyring, rapportering ordrereserve og produktivitet

Prosjektstyring:

 • Oppfølging av prosjekt i forhold til prosjektansvarlige mht. økonomi og ressursbruk.
 • Videreutvikle rutiner for økonomistyring gjennom hele prosjektforløpet
 • Bidra i budsjettering av prosjekt
 • Utarbeide prosjektregnskap og grunnlag for verdivurdering av prosjekt

Administrasjon:

 • Ansvar for kontordrift og leieforhold
 • Personaladministrasjon og generell kontoradministrasjon inkl. praktiske forhold

 

Stillingen rapporterer til Daglig leder.

 

Hvilken bakgrunn har du?

Du har økonomi og regnskapsforståelse og gjerne 1-3 års relevant erfaring. Av formell bakgrunn har du Master innen økonomi, gjerne med spesialisering innen økonomistyring/revisjon/regnskap/jus. Nyutdannede siviløkonomer, gjerne med spesialisering innen økonomistyring, revisjon eller regnskap er også velkomne til å søke.

 

 

Ved evt.spørsmål om stillingen kan du kontakte Anne Dordi Alseth: anne.dordi.alseth@no.experis.com eller Grete Svartvatn: grete.svartvatn@no.experis.com

 

 

Job Information

Customer: Pir II AS
No of Positions: 1
Industry: Finance
Discipline: Economics / Accounting / Salary, Administration
Sub Category: Project controller, Project Planning/Project control, Økonomi/Regnskap/Lønn, - Economics / Accounting / Salary
Type: Temporary position, Full time
Location: Sør-Trøndelag
 Trondheim
Role: Consultant, Project Manager, Specialist

Apply for Position

Published: 15/05/2018
Deadline: 25/05/2018
Reference No.: 1025778
Apply for Position

Contact Information

Grete Svartvatn
Grete.Svartvatn@no.experis.com

Anne Dordi Alseth
Anne.Dordi.Alseth@no.experis.com